Skip to main content

Aquí trovarás tot el que necessites per gestionar la marca i la web de l'Observatori

Manual d'us web

Manual PDF amb tota l’informació neessaria per pujar noticies, informes i actualizar la portada del web.

Recursos de marca

Descarrega el logotip de l’observatori Social en totes les seues versions i les versions de l’emblema.